Søke barnehageplass fra høsten?

Det nærmer seg tida for å søke barnehageplass fra høsten 2017. Søknadsfrist er 1. mars.

Dere er velkomne til å komme på besøk til oss for å se og høre om hvordan vi driver barnehagen. Eller dere kan ta kontakt på telefon eller mail.

Øyer Kommune har felles søkerportal, den finner dere ved å følgen denne lenken:

https://oyer.ist-asp.com/oyerpub/login.htm