Vedtekter for Samvirkeforetaket Dulven barnehage SA