Sandkassa

Sandkassa er stor og romslig og ligger nordvent i en skråning godt skjermet fra solen med løvtrær.

Her får barna utfolde seg i rolleleik, og de får oppleve samspill med andre barn og tilstedeværende voksne.