Hansvea

På Hansvea er de største barna - fra 3-6 år.

Her legger vi til rette for rolleleik i rommet med kokkeutstyr, dukker og utkledningsklær. I det røde rommet kan vi spille spill og lese bøker, her ønsker vi det skal være et stille rom hvor barn og voksne kan ha ei rolig stund. På formings- og konstruksjonsrommet vårt er det muligheter for å drive med ulike formingsaktiviteter, bygge lego, eller leke med biler, togbane, traktorer og dyr. På kjøkkenet har vi også muligheter til å sette oss ned med ulike spillaktiviteter.

 

Hver dag har vi ei lita samling hvor vi samtaler om dagen i dag, leser barnas dikt og synger litt.

Vi har ei økt med tilrettelagte aktiviteter hver dag, dette er aktiviteter som vi vet at barna liker å holde på med. En dag i uka har vi barnas valg, da er det barna selv som får velge aktiviteter. Aktivitetene kan foregå både inne og ute. 

Vi har minst en hel utedag hver uke. Vi bruker skogen og nærområdene rundt barnehagen mye, og vi spiser som oftest mat i gapahuken. Vi bruker bålpanna flittig hele året. På kalde dager hender det at vi spiser inne på stabburet.

Det røde rommet hvor vi spiller spill eller leser

Skolestarterne har skoleforberedende aktiviteter en dag i uka.

 

Bente Kråbøl er pedagogiske leder, Unni Halvorsen Nustad og Marianne Rognstad er pedagogiske medarbeidere.