Hansvea

På Hansvea er de største barna - fra 3-6 år.

Her legger vi til rette for rolleleik og konstruksjonsleik. På formingsrommet vårt er det muligheter for å drive med maling og ulike formingsaktiviteter. På det røde rommet finner vi dyr, fjøs og traktorer. På kjøkkenet har vi også muligheter til å sette oss ned med ulike spill- og pusleaktiviteter.

 

Hver dag har vi ei lita samling hvor vi samtaler om dagen i dag, leser barnas dikt og synger litt.

Vi har ei økt med tilrettelagte aktiviteter hver dag, dette er aktiviteter som vi vet at barna liker å holde på med. En dag i uka har vi barnas valg, da er det barna selv som får velge aktiviteter. Aktivitetene kan foregå både inne og ute. En av aktivitetene som barna liker godt er mini-røris, det har vi en gang i uka.

Vi har minst en hel utedag hver uke. Vi bruker skogen og nærområdene rundt barnehagen mye, og vi spiser som oftest mat i gapahuken. Vi bruker bålpanna flittig hele året. På kalde dager hender det at vi spiser inne på stabburet.

Det røde rommet hvor vi spiller spill eller leser

Skolestarterne har skoleforberedende aktiviteter en dag i uka.

 

Bente Kråbøl er pedagogiske leder, Jurgita Jonikaite - Kievisiene er vikar som spesialpedagog i 2018. Unni Halvorsen Nustad, Birgit Berg, Siv Anett Jakobsen og Lene Reistad er pedagogiske medarbeidere.