Hansvea

På Hansvea er de største barna - fra 2-6 år.

Her legger vi til rette for rolleleik og konstruksjonsleik. På formingsrommet vårt er det muligheter for å drive med maling og ulike formingsaktiviteter. På det røde rommet kan vi lese bøker og spille spill. På kjøkkenet har vi også muligheter til å sette oss ned med ulike spill- og pusleaktiviteter.

Hver dag har vi ei lita samling hvor vi samtaler om dagen i dag, leser barnas dikt og synger litt.

Vi har ei økt med tilrettelagte aktiviteter hver dag, dette er aktiviteter som vi vet at barna liker å holde på med. 

Vi har minst en hel utedag hver uke. Vi bruker skogen og nærområdene rundt barnehagen mye, og vi spiser som oftest mat i gapahuken. Vi bruker bålpanna flittig hele året. På kalde dager hender det at vi spiser inne på stabburet.

Skolestarterne har skoleforberedende aktiviteter en dag i uka.

 

Bente Kråbøl og Dan Eriksen er pedagogiske ledere, Tove Hønnås, Unni Halvorsen Nustad og Lene Reistad er pedagogiske medarbeidere.

Jurgita Jonikaite Kievisiene og Ingeborg Frøyse er støttepedagoger og Birgit Berg er ekstraressurs.